zuzia podstawy

 

„Zuzia - obsługa programu - podstawy”

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do swobodnego posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym kosztorysowanie.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z niewielkim doświadczeniem, które rozpoczynają wykorzystywać w pracy specjalistyczne oprogramowania komputerowe Zuzia.

 

Dwudniowe szkolenie obejmuje 16 godziny zajęć praktycznych warsztatów przeprowadzanych z użyciem programu komputerowego ZUZIA

 

Szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem i otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN, w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

 
Rzetelna Firma