cyfrowe przedmiarowanie

 

„Cyfrowe przedmiarowanie”

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do swobodnego posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym przedmiarowanie i kosztorysowanie.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z niewielkim doświadczeniem, które rozpoczynają wykorzystywać w pracy specjalistyczne oprogramowania komputerowe (Zuzia metriCad, BudIN, itp.).

 

Trzydniowe szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć, w tym 5 godzin wykładów i 19 godzin praktycznych warsztatów przeprowadzanych z użyciem programów komputerowych.

 

Szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem i otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN, w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

 
Rzetelna Firma