menadżer kosztów

 

„Menadżer zarządzania kosztami inwestycji budowlanej”

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu praktycznego zapoznania się z narzędziami kalkulowania, zarządzania i rozliczania kosztów dla inwestycji budowlanej. Szkolenie obejmuje również aspekty ekonomiki budownictwa, które w sposób zasadniczy są odpowiedzialne za optymalizację i analizę przedsięwzięcia budowlanego.

 

Szkolenie jest zaawansowane i przeznaczone dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu kosztorysowania lub osób które ukończyły kurs podstawowy w ramach projektu - Cyfrowe przedmiarowanie.

 

Czterodniowe szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć, w tym 9 godzin wykładów i 23 godziny praktycznych warsztatów przeprowadzanych z użyciem programów komputerowych.

 

Szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem i otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN, w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

 

 
Rzetelna Firma