metricad

 

„MetriCAD - obsługa programu - podstawy”

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do swobodnego posługiwania się oprogramowaniem wspomagającym przedmiarowanie.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z niewielkim doświadczeniem, które rozpoczynają wykorzystywać w pracy specjalistyczne oprogramowania komputerowe metriCAD.

 

Jednodniowe szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć praktycznych warsztatów przeprowadzanych z użyciem programu komputerowego metriCAD.

 

Szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem i otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN, w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 
Rzetelna Firma