kosztorysowanie

 

„Kosztorysowanie”

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do swobodnej pracy na stanowisku kosztorysanta.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z niewielkim doświadczeniem, które rozpoczynają prace  jako kosztorysant z wykorzystaniem  oprogramowania komputerowego Zuzia.

 

Trzydniowe szkolenie obejmuje 24 godziny zajęć, w tym 8 godzin wykładów  z kosztorysowania i 16 godzin praktycznych warsztatów przeprowadzanych z użyciem programu do kosztorysowania Zuzia.

 

Szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem i otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN, w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 
Rzetelna Firma