budin

 

„Budin”

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do swobodnej pracy na stanowisku kosztorysanta - rozliczanie robót.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z niewielkim doświadczeniem, które rozpoczynają prace  jako kosztorysant z wykorzystaniem  oprogramowania komputerowego BUDIN.

 

Jednodniowe szkolenie obejmuje 8 godziny zajęć, w tym 8 godzin  praktycznych warsztatów przeprowadzanych z użyciem programu do rozliczania BUDin.

 

Szkolenie kończy się wewnętrznym egzaminem i otrzymanie zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN, w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 
Rzetelna Firma